www.radon222.no

Radon 222 AS

 

Alfheimgt. 38

Postboks 222

8651 MOSJØEN

 

Tlf:  751 13 222

Mail: radon@radon222.no

 

Org.nr: 995 471 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbeider med: 

 

    www.mrm.se

Måling av radon i grunn

 

Radon 222 tilbyr måling av radonkonsentrasjoner i tomtegrunn før byggestart

 

Dette gjør det mulig for byggherren å forebygge radonproblemer på et tidlig stadium i byggeprosessen, slik Forskrift om tekniske krav til byggverk (også kalt Byggteknisk forskrift) krever.

 

Radon dannes naturlig i berggrunnen, men tilkjøring av masser, pukk og grus i byggegrunnen kan også bidra til radonproblemer i tomta.

 

Ifølge Statens strålevern er byggegrunnen den viktigste kilden til høye radonkonsentrasjoner i bygninger.

 

Radon 222 har profesjonelt utstyr til å kunne utføre ulike typer målinger av radonkonsentrasjon i byggegrunn. Framgangsmåte vil velges ut fra hvor langt man er kommet i byggeprosessen, og hvilken type grunn det skal måles i.

 

I Radon 222 benytter vi oss blant annet av jordspyd for å kunne måle radonkonsentrasjonen i jordluften i byggegrunnen, og kan også foreta målinger av radonekshalasjonen, altså utstrømningen av radongass, fra tomtegrunnen.

 

Vi innhenter også prøver av jord- og berggrunn for videresending til laboratorium, om nødvendig.

 

Målinger av radon i nærliggende boliger på tilsvarende byggegrunn, er også et alternativ. 

 

Ofte er det nødvendig å kombinere flere av målemetodene for å oppnå et sikrest mulig resultat i forhold til radonkonsentrasjon i byggegrunn.

 

På bakgrunn av målingens resultat, kan Radon 222 informere om risiko, samt opplyse om hvilke radonreduserende tiltak som finnes.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om radonmåling i tomtegrunn

på telefon 751 13 222.

 

 

       

Radon 222 radonmåling radongass radonsperre radioaktiv stråling måling analyse hms helse miljø Helgeland Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Trøndelag Midt-Norge
web: remedia | info helgeland