www.radon222.no

Radon 222 AS

 

Alfheimgt. 38

Postboks 222

8651 MOSJØEN

 

Tlf:  751 13 222

Mail: radon@radon222.no

 

Org.nr: 995 471 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbeider med: 

 

    www.mrm.se

Måling av radon i vann

 

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon. Radongassen har egenskaper ved seg som gjør at den lett overføres fra bergrunnen via brønnvannet og ut i inneluften. Når vannet benyttes i husholdningen til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

 

Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan derfor, selv ved normalt vannforbruk, gi en betraktelig økt radontilførsel til inneluften i boligen, noe som gir økt risiko for lungekreft.

 

Ifølge Statens strålevern kan også husholdningsvann gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.

 

 

Statens strålevern anbefaler at husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes for radon.

 

Ved radonkonsentrasjoner over 500 Bq/l (becquerel per liter) bør radonreduserende tiltak iverksettes.

 

Tiltaksnivået for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning, som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander, er 100 Bq/l. Dette ifølge Drikkevannforskriften.

 

Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året.

 

 

Radon 222 har profesjonelt prøvetakingsutstyr og kompetent personale

som utfører måling av radon i vann. 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 751 13 222.

Radon 222 radonmåling radongass radonsperre radioaktiv stråling måling analyse hms helse miljø Helgeland Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Trøndelag Midt-Norge
web: remedia | info helgeland